Vem är Riikka Lintukangas?

Vem kommer du att rösta i regionvalet på valdagen den 23 januari 2022?

Riikka Lintukangas är en aktiv influencer i Borgå, för vilken det är särskilt viktigt att värna om vårdgivares och särbarns vardag. Riikka Lintukangas arbetar som företagare, arbetsgivare, bygghälsoexpert. Trivsel på jobbet och en aktiv dialog mellan arbetstagare och arbetsgivare är viktigt för Riikka Lintukangas. Riikka Lintukangas har omfattande kunskaper om ekonomin och utvecklingen av tjänster.

Lite fakta, men vilka värderingar använder jag för att fatta beslut och val. Det är viktigt för mig att besluten är rättvisa, så att besluten betraktas ur många perspektiv och beslutet fattas utifrån faktiska fakta. Beslut bör inte fattas på ”känsla”-basis, utan bör stödjas av adekvat information och en bred syn på konsekvenserna av beslutet på individnivå.

Jag vill ta med min egen professionella expertis för att fatta ett beslut. Jag är aktiv, samtalande och jag är inte rädd för att ta upp mitt eget perspektiv, även om det strider mot majoritetens tankevärld. Saker måste ses kritiskt, men samsyn och samarbete är viktigt.

Valen på välfärdsområdet är betydelsefulla val i Finlands historia, eftersom dessa val kommer att förändra Finlands framtida inriktning på lång sikt. Jag vill vara med och göra Östra Nylands välfärdsområde till en kostnadseffektiv serviceorganisation som tar hänsyn till personalens välbefinnande.

I framtiden kommer kunnig personal att vara en bristvara och en avgörande faktor för att tillhandahålla tjänster. Välfärdsområdet i Östra Nyland måste vara en föredömlig arbetsgivare för att kunna tillhandahålla kvalitetstjänster till användarna.

Den största utmaningen för välfärdsområdet är att stabilisera den ekonomiska basen i inkomst- och utgiftskvoten. Detta kräver finansiell expertis hos förtroendemannen och innovativa idéer om hur tjänsterna ska tillhandahållas; nära, långt, digitalt eller lokalt. Tillgänglighet, aktualitet och säkerhet för tjänster är av största vikt

Avstå inte från valet för rättvisa

SDP – Riikka Lintukangas

Vårdgivare, egen företagare, bygghälsospecialist, arbetsgivare, sexbarnsmamma