Työelämä on muutoksessa

Nykyajan työelämä on voimakkaassa muutoksessa. Nykyään ei voida enään puhu perinteisestä asettelusta, jossa on selkeästi työnantaja ja palkansaaja vaan tulee puhua kumppanuudesta. Kumppanuudesta, jossa toinen osapuoli tarjoaa työtä sekä toimeentuloa ja osapuolesta, jolla on aikaa, osaamista ja halua tehdä tarjottua työtä.

Suomessa on monilla aloilla huutava pula työntekijöistä, jolloin asetelma ei ole enään sellainen, jossa työantaja voi yksipuolisesti sanella työn tekemisen ehdot. Lisäksi työntekijät haluavat yhä enemmän olla vaikuttamassa työhön, sen sisältöön ja käytettyyn aikaan. On muodostunut epätyypillisiä työsuhteita/kumppanuussopimuksia, johon yhteiskunnan lainsäädöntö ja työehtoehtosopimukset, eivät enään mahdollista soveltamista. Näin ollen myös perinteisen yhteiskunnan turvaverkkoon on muodostunut aukkoja, joista pudotaan perusturvan ulkopuolelle.

Osalle epätyypilliset työsuhteet luovat mahdollisuuksia vaikuttaa oman ajan käyttöön, työnsisältöön ja ansaintatasoon. Tämä mahdollisuus pitää heille suoda, mutta oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa tulee huomioida myös näiden henkilöiden oikeus yhteiskunnan turvaverkkoon. Työntekijä voi halutessaan, omasta tahdosta sopia 0-tuntisopimuksen, kevytyrittäjyyden, alihankintasopimuksen, kumppanuussopimuksen, jne. Tätä ei pidä nykyisessä työelämässä pois sulkea lainsäädännön ja työehtosopimuksien kautta vaan huomioida, että nämä ovat mahdollisuuksia yksilön omaan hyvinvointiin ja suomalaisen yhteiskunnan menestymiseen. Yhteiskunnan turvaverkon tulee tunnistaa nämä työntekemisen muodot ja olla apuna/tukena, kun turvaverkkoa tarvitaan.

Toisaalta meillä on yhteiskunnassa henkilöitä, joilla ei ole edellytyksiä pitää omia puolia ja osaamista huolehtia sopimusneuvotteluissa reiluista ehdoista. Tähän tarvitsemme edelleen yhteiskunnassa järjestöjä palkansaajien edunajajiksi. Muutokset työelämässä ei pidä ole toisiaan poissulkevia, vaan tulee ajatella työelämän muutosta mahdollisuutena ja poliittisella päätöksenteolla tulee luoda ihmisille mahdollisuuksi onnistua, yrittää ja mutta sallia myös erehtyminen. 

Tärkeää on huolehtia, että suomalaisen yhteiskunnan päätöksenteko on mahdollisuuksia luova ja ajan hermolla, myös työelämän muutoksessa. Tulevalla eduskuntavaalikaudella tulee tarttua toimeen ja luoda edellytykset mahdollisuudelle onnistua ja yrittää, kokeilla ja sallia erehtyminen. Tämä vaatii näkemystä työelämän muutoksesta, erilaisista työ- ja kumppanuussopimuksista työntarjoajan ja työntekijän välillä, sekä visiota oikeudenmukaisesta verotuksesta. Muutos lähtee jo ammattikoulutuksen tasolta, jossa tulee lisätä tietoa ja osaamista työelämän sopimuksista, mahdollisuuksista ja riskeistä eri vaihtoehdoista. Ei ole enään riittävää kouluttaa nuoria vain ammattiliseen osaamiseen, vaan tarvitaan osaamista toimia yhteiskunnan jäsenenä eri rooleissa.

Tehdään yhdessä työtä reilun, oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen työelämän eteen. Vaikutetaan ja osallistutaan päätöksentekoon. Yhdessä me teemme työntarjoaja ja työntekijä paremman työelämän avoimella keskustelulla ja luottamuksella.

Yrittäjä – työnantaja

Riikka Lintukangas