Rakennettu ympäristö – Porvoo

Oletko miettinyt kuinka paljon merkitystä on rakennetulla ympäristöllä hyvinvointiin? Miten talojen julkisivut ovat toteutettu, kuinka tiivistä tai väljää rakennettu ympäristö on, millaisilla materiaaleilla rakennukset on toteuttettu? Mikä on mielenkiintoinen ja viihtyisä asuinympäristö. Mitkä alueet ovat viihtyisiä ja mitkä taasen ovat pois luontaan työntäviä?

Jokainen porvoolainen voi yhtyä siihen, että vanha kaupunki on idyllinen ja jokaisen unelmapaikka asua. Rakennukset ovat vanhoja, tekniset ratkaisut eivät aina lisää asumisviihtyvyyttä, mutta alueessa on vetovoimaa. Siedetään asumisviihtyvyyspuutteita kun ympäristö on vetovoimainen ja idyllinen. 

Porvoo
Porvoo

Kuinka voisimme Porvooseen rakentaa uuden kaupunginosan joka olisi yli 100 vuoden päästä vetovoimainen? Siinä on päättäjillä paljon pohtimista ja visioimista kuinka kaavoituksella saadaan ohjattua rakentamista aikaa kestäväksi. Mitkä tulee olemaan asumisen trendit 20-50 vuoden päästä, miten saadaan ohjattua rakentamista kestävästi, että asuinalue on tulevaisuudessa yhtä vetovoimainen kuin nykyinen vanhakaupunki. 

Itse näen rakentamisen ja kaavoituksen panostuksena hyvinvointiin. Vietämme paljon aikaa sisätiloissa, jolloin tilojen toimivuus korostuu edelleen viihtyvyyteen. Kaavoituksella voimme ohjata markkinaehtoista rakentamista kohti kestävämpää rakennettua ympäristöä jossa luonto, ihmisten hyvinvointi ja rakennukset ovat sulassa sovussa. Haluan lähettää viestiä kaupunkikehityslautakunnalle, että rakentamisen laatuun tulee kaavoituksella ohjata ja huomioida, että rakennetulla ympäristöllä on pitkän aikavälin vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Markkinaehtoisesti tämä ei tule toteutumaan vaan kaavoituksen kautta asiaan pystytään poliittisella konseksulla vaikuttamaan.

Perheille paras – Unelmien Porvoo.