Omaishoitajuus

Omaishoitajuus on näkymätöntä työtä, jolla säästetään merkittävästi kaupungin varoja. Omaishoitajuudesta ei saa käsitystä, ennen kuin tilanne tulee omalle kohdalle ajankohtaiseksi. Yleisimmin omaishoitajuutta ajatellaan olevan ikäihmisten keskuudessa, mutta omaishoitajuus voi kohdata nuoren aikuisen mm. lapsen sairauden vuoksi.

Lapsen sairastuessa vakavasti ja pysyvästi koskettaa se perhettä. Perheen koko lähitulevaisuus ja mahdollisesti koko tulevaisuus muuttuu merkittävästi ja pysyvästi. Huoli lapsen hyvin voinnista on merkittävä taakka, joka on läsnä jokaisessa päivässä. Kasvaneen hoivan ja huolenpidon lisäksi omaishoitaja joutuu kohtamaan valtavan henkisen kuorman.

Omalla kohdallani lapsen sairastuessa parantumattomasti, on koko prosessi pyörinyt lapsen hoidon ympärillä. Missään vaiheessa ei ole miltään taholta mietitty minun jaksamista arjessa tai annettu tukea arjessa jaksamiseen. Kysymys on resursseista. Omaishoitaja statuksen saaminen ei ole ollut itsestään selvyys, vaikka kriteerit ovat täyttyneet hoidettavan osalta. Kuitenkin omaishoitajan jaksaminen on keskiössä, siinä kuinka perhe pärjää arjessa.

Haluan olla mukana päätöksen teossa tukemassa omaishoitajien asemaa ja parantamaan heidän jaksamista arjessa. Usein pienikin teko, voi merkitä paljon. Tähän liittyy esim. vammaispalvelujen henkilöstön pysyvyys, jotta voit tutun henkilön kanssa käydä läpi tilannettasi ja kartoittaa mahdollisia tukimuotoja. Kunnan suunnalta tulee olla säännöllinen yhteydenpito ja tapaamiset omaishoitajan kanssa, jolla varmistutaan omaishoitajan jaksaminen arvokkaassa työssä. Joskus vain yhteydenotto ja kuunteleminen auttaa omaishoitajaa jaksamaan arjessa.

Omaishoitajien vapaiden järjestäminen tulee olla kaupungin vastuulla. Kaupungin tulee aktiivisesti selvittää ja pyrkiä järjestämään erilaisia omaishoitajan vapaita. Näistä erilaisista mahdollisuuksista tulee myös aktiivisesti tiedottaa ja kertoa omaishoitajille. Valitettavasti monesti omaishoitajan kaikki aika menee hoidettavan hoivaan, eikä aikaa sekä voimia löydy enään oman jaksamisen huolehtimiseen tai vapaiden järjestämiseen.

Kuntavaaleissa valitaan henkilöt päättämään näistä asioista ja linjauksista kotikaupungissa Porvoossamme. Kahden lapsen omaishoitajana tiedän kaupunkimme kipupisteet omaishoitajien asemassa. Haluan olla mahdollistamassa parempaa arkea Porvoossa omaishoitajille.

Mikäli haluat keskustella lisää, ole yhteydessä! riikka@riikkalintukangas.fi