Nepsy lapset

Neuropsykiatrisia ongelmia ovat erilaiset autismin piirteet, joita on esim. ADHD, tourette, asperger, kielellinen erityisvaikeus.  Puhumme Nepsy lapsista / nuorista. Riittämätön tuki johtaa usein mielenterveysvaikeuksiin, tarpeettomiin sijoituksiin ja huostaanottoihin.

ADHD ADD autismi
Kuka auttaa lasta.

Usein nämä lapset tarvitsevat rauhallisen ympäristön, omatahtista opiskelua, vahvaa tukea päivään sekä hyvän struktuurin niin luokassa kuin välitunnilla. Sosiaalisten taitojen opettelu toteutuu myös välitunneilla, jolloin tuen tulee siis ulottua lapsen tarpeen mukaan koko päivään. Resurssin on oltava oppimisympäristössä kattavaa aina aikuisen ohjauksesta tukivälineisiin. 

Lapsen oireiluun on kiinnitettävä huomiota ja yhteistyössä vanhempien kanssa mietittävä lapselle riittävät tuki. Ensisijaisesti koulun tulee olla aktiivinen tukimuotojen löytämisessä ja tuen tarpeen arvioinnissa. Porvoossa on kehitettävä erilaisia luokkia, esim. Pienluokkien kehitysvammaisten autismiluokka ei vastaa autistisen lapsen tuen tarvetta, jolla ei välttämättä ole kehitysvammaa, vaan muita neuropsykologisia ongelmia kehityksessä. Keskuskoulun pienluokat eivät ole aistiyliherkälle autistiselle lapsella sopiva oppimisympäristö. Yläkoulun osalla ei ole luokkavaihtoehtoja edes tarjolla autismikirjon lapsille, jossa pystyttäisiin huolehtimaan heidän erityistarpeista rauhallisesta strukturoidusta oppimisympäristöstä. Erilaisia luokkavaihtoehtoja tulee kehittää edelleen kaupungissamme. Jokaisella lapsella on oikeus perusopetukseen ja tukeen.

Porvoon kokoisessa kaupungissa on ehdoton tarve edelleen erityistuen kokoaikaiselle tehtäväalueen rehtorille, kehittämistyö on erityisopetuksen piirissä kesken. Tämä on erityistä osaamista vaativa tehtävä, jota ei voida hoitaa toisen toimen sivussa. Erityisentuen rehtorin vastuulle tulee kuulua opetushenkilöstön koulutuksesta huolehtiminen, jotta erityisen tuen tarpeen lapset osataan kohdata arjessa oikein ja pystytään tarjoamaan heille riittävää sekä oikeanlaista tukea. Ennaltaehkäisevä tuki on tässä osassa merkittävä tekijä poistamaan mahdollisia kasaantuvia ongelmia lapsille ja heidän perheille. Erityisalueen rehtorin tehtäväkenttään kuuluu kehittää erityisen tuen oppilaiden opinpolkua varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen asti.

Tuen saaminen myös kotiin tulee olla perheen tarpeen mukaista. Vanhempien on voitava käydä työssä ja tästä johtuen vammaispalvelun ja lastensuojelun tulee tehdä yhteistyötä, että perheet saavat riittävää tukea arkeen. Liian moni vanhempi väsyy turhan luukulta luukulle juoksuttamiseen, kun arki erityislapsen kanssa on muutenkin raskasta. Porvoon vammaispalveluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa asiakasmäärään nähden, jotta perheet saavat palveluja oikea aikaisesti tarpeeseen eikä käsittelyajat muodostu kohtuuttoman pitkiksi. Vammaispalveluiden tulee myöntää alaikäisten palvelut erityislakeja hyväksikäyttäen perheen edunmukaisesti. 

Me yhdessä allekirjoittaneet haluamme olla mukana vaikuttamassa, että Porvoo on unelmien kotikaupunki myös erityisen tuen lapsille ja heidän perheille. 

Riikka Lintukangas SDP

Johanna Aaltonen SDP