Miten voimme turvata lähipalvelut kaikille uudistuksen jälkeen?

Lähipalvelut ovat kaikille tärkeitä. Sosiaali- ja terveyspalvelut koskettavat tavalla tai toisella kaikkia alueen asukkaita, sillä palveluita on vauvasta vaariin. Sote-uudistuksen jälkeen myös palvelurakennetta katsotaan varmasti uudestaan.

Jokaisella on kuitenkin oikeus päästä terveydenhoitoon asuinpaikasta riippumatta. Tällä hetkellä lähes kaikki terveyskeskukset sijaitsevat kaupunkien keskustoissa tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Uudistuksessa meille onkin tärkeää turvata ainakin jo olemassa olevat palvelut eikä heikentää niitä. Mutta miten voimme parantaa lähipalveluita vielä tästä enemmän? Miten voisimme jatkossa ottaa huomioon myös ne, jotka asuvat kylissä tai saaristoissa paremmin palvelujen suhteen?

Kaupunkilaisista löytyy niitä, jotka haluavat asua kaupungissa ja niitä, jotka nauttivat maaseudun rauhasta kylissä. Voidaanko palveluja jatkossa tuottaa vain niin, että kaupungissa asuva olisi oikeutettu lähipalveluihin ja tarjotaan palvelut hänelle lähellä olevina palveluina? Miten voisimme parantaa muiden palveluja, jotka omasta tahdostaan haluaat asua maaseudulla tai kylissä? Mitä, jos voisimme uudistuksen jälkeen tarjota myös kylissä ja saaristoissa asuville myös niinsanottuja lähipalveluja paremmin kuin nyt?

Sote-muutos antaa painetta innovatiivisuudelle ja lähipalveluiden tuottamista tulee ajatella uusin silmin. Voisiko apuna olla tässä esimerkiksi laajat uudet digitaaliset palvelut ja liikkuva terveysbussi? Liikkuva terveysbussi voisi esimerkiksi tarjota kiireetöntä hoitoa tiettynä päivänä viikossa näissä pienemmissä kylissä tai maaseudulla. Tälläiset palvelut olisivat erinomaisia muun muassa ikäihmisille, joilla ei välttämättä ole kulkuvälinettä aina saatavilla ja liikkuminen palvelujen pariin voi olla haastavaa ajoittain.

Maaseudulla asuu paljon myös muita palvelujen käyttäjiä, jotka osittain ovatkin heikon julkisen liikenteen varassa. Olisiko siis mahdollista siirtää palveluita lähemmäs käyttäjiä niin, että kiirettömän hoidon tarpeessa ei tarvitsisi lähteä kauas saamaan hyvää hoitoa?

Terveysbussi voisi tarjota erilaisia palveluita esimerkiksi. neuvola-, lääkäri- ja sairaanhoitaja- sekä rokotuspalveluita. Mahdollisiin uusiin ja innovatiivisiin digipalveluihin tulee satsata, mutta lähes yhtä paljon satsaamista tulee vaatimaan ihmisten tiedottaminen ja kouluttaminen näihin, jotta palvelut saadaan tutuiksi ja saavutettaviksi.

Uudistuksessa on tärkeää, että jokaisessa itäisen Uudenmaan kunnassa pystyttäisiin pitämään jo olemassa olevat sote palvelut, eikä kunnista tule viedä lähipalveluita pois. Meille kuten muillekkin demareille on tärkeää, että alueellamme on uudistuksen jälkeenkin vielä hyvät ja toimivat lähipalvelut. Lähipalvelut niin, että ne ovat saatavilla helposti ja oikea-aikaisesti.
RIIKKA LINTUKANGAS,
ALUEVAALIEHDOKAS (SD.)