Miten huolehdimme tulevien sukupovien mielenhyvinvoinnista?

Miten tärkeää mielenhyvinvointi on sinulle? Sitä voimme kysyä itseltämme ja samalla miettiä lasta tai nuorta, jolla on paha olla. Korona vuosi on aiheuttanut monelle nuorelle pahaa oloa, mutta samalla tavalla myös lapsille. Mediassa puhutaan paljon siitä,  kuinka nuorilla on paha olo ja miten nuoriso voi huonosti. Yhtä huonosti voi lapset. Tämä tuleva sukupolvi on joutunut kohtuuttomasti kantamaan vastuuta yhteiskunnan erilaisista rajoituksista korona toimien aikana. Miten turvaamme tulevaisuudessa heidän mielenhyvinvoinnin?

 THL:n tekemässä kouluterveyskyselyssä selviää, että jopa 4. ja 5. luokkalaisilla lapsilla on erilaisia mieltä painavia asioita. Tyytyväisyys elämäänsä oli tytöillä pudonnut 10 % ja pojilla lähes 9%. Joka neljännellä tytöllä oli ollut mielialaan liittyviä ongelmia viimeisen kahdenviikon aikana. Lähes joka kolmas tyttö neljännellä ja viidennellä luokalla kokee vähintään lieviä ahdistusoireita, puhumattakaan nuorten niin yläkoulun kuin toisen asteen tuloksista.  Alakouluiässä alkaneet mielenhyvinvoinnin haasteet seuraavat nuoren elämään hyvin kauas, jos lapsi ei saa apua sekä tukea riittävästi ja oikeaan aikaan. Oireileva nuori on usein väärin ymmärretty ja apua on vaikea saada. 

 On huolestuttavaa, että erittäin nuorena koetaan jo mielialaan liittyviä ongelmia ja ahdistusoireita näinkin paljon. Mielenterveys niin lapsilla kuin nuorilla on tällä hetkellä hyvin huolestuttavalla tasolla koko maassa. Ennaltaehkäisevät resurssit ja oikea-aikaiset palvelut ovat hyvinvointialueella asioita, joista ei voi tinkiä. Uudistuksen jälkeen hyvinvointialueella tulee lisätä lasten ja nuorten mielenterveyteen määrä rahoja ja resursseja. Resursseja,  ettei  luvut nouse vaan ovat laskusuunnassa tulevaisuudessa. Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään lasta eikä nuorta huonojen tai riittämättömien mielenterveyspalvelujen takia. Lapsen tai nuoren pahoinvointi vaikuttaa myös perheeseen. On tärkeää huomata myös perheen hätä ja varata tähän resursseja. 

Koulu tavoittaa kaikki lapset ja nuoret. Siksi onkin tärkeää, että kouluissa on jatkossa riittävä resurssi oppilashuollon palveluihin. Oppilashuollon  psykologien, kuraattorien ja terveydenhoitajien lisäksi koulut tulevat tarvitsemaan innovatiivisia ratkaisuja oppilashuollon tueksi ja avuksi, jotka tukevat lapsen ja nuoren mielenhyvinvointia. Näitä ovat esimerkiksi  psykiatriset sairaanhoitajat, School Coachit, koulujen perhetyö ja koulun omat nuorisotyöntekijät. Koulujen ennaltaehkäisevällä oppilashuollolla ja muulla tukitoiminnalla on suuri merkitys lapsen ja nuoren elämään. Riittävillä resursseilla takaamme sen, että kouluissa jokainen oppilas saa riittävät ennaltaehkäisevät, oikea-aikaiset ja  matalankynnyksen palvelut lähellä oppilasta joka arkipäivä. 

Yhdessä tekemässä työtä hyvinvoinnin eteen

Jenna Perokorpi, Siru Nykänen, Riikka Lintukangas