Mahdollisuuksien koulutus

Asumme mahdollisuuksien maassa, mikäli päättäjät haluavat tehdä hyviä ja pitkäntähtäimen päätöksiä lasten ja nuorten arjen turvaamiseksi. Perusopetus ja laajennettu oppivelvollisuus mahdollistavat turvallisen arjen ja mahdollisuudet elämään, mikäli kolutukseen ja opiskeluun panostetaan kunnissa. Tähän liittyvät vahvasti sopivat ryhmäkoot kouluissa, ajanmukaiset välineet opiskelussa ja riittävä sekä yksilöllinen tuki. Ohjauksen resurssia tulee lisätä uudessa laajennetussa oppivelvollisuus laissa, mutta tämä ei yksin riitä tukemaan opiskelijoita yksilöllisesti. Kunnan päättäjien tulee pitää huolta riittävistä resursseita opetuksessa ja oppilashuollossa. Kouluun on saatava riittävästi aikuisia, joiden avulla lapsi ja nuori selviytyy opiskelusta ja arjesta paremmin. 

Lapset oppimassa

Surullista on, että kaikilla opiskelijoilla asiat eivät ole näin.  Päivittäin suomessa on lapsia ja nuoria, joiden kotona on väkivaltaa, päihteitä sekä taloudellisia ja terveydellisiä huolia ja murheita.  Joidenkin elämä on pelkoa ja selviytymistä täynnä, eikä tulevaisuus näytä heistä valoisalta. Kaikilla ei ole varaa harrastaa, eikä kaikilla ole ympärillä tukena turvallisia aikuisia. Ilman koulun tuomaa tukea ja turvaa voi arjenhallinta olla hankalaa tällaisille lapsille ja nuorille. Koulunkäynti on usein näistä syistä takkuavaa ja koulu on ainut linkki mahdollisiin tukitoimiin. Miten voimme tukea opiskelijoita, jotka eivät käy koulua? Miten tunnistamme paremmin ja riittävän ajoissa ne, ketkä apua tarvitsevat?

Koulussa tulee olla motivoitunutta ja hyvinvoivaa henkilöstöä. Heille tulee antaa aikaa työhönsä, jotta aito kohtaaminen ja resurssi riittävät laajojenkin ongelmien selvittämiseen. Laaja moniammatillinen yhteistyö muiden tahojen kanssa luo myös mahdollisuuksia heikommassa asemassa olevien opiskelijoiden hyvinvointiin. Kouluarki turvaa jokaisen opiskelijan mahdollisuuden parempaan huomiseen sekä antaa tarvittavaa sosiaalista verkostoa elämään. Panostukset perusopetukseen ja koulutukseen ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä lasten ja nuorten hyväksi pitkällä tähtäimellä.