Lastensuojelua ei voi yksityistää

Lastensuojelu on monissa kunnissa omana toimintana ajettu alas ja hankittu yksityisiltä palvelun tuottajilta. Suomeen on syntynyt muutamia isoja toimijoita, jotka tarjoavat palveluja kunnille. Nämä isot toimijat ovat pääomasijoittajien omistuksessa ja heidän tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaasti palveluja, jotta pääomasijoittajat saavat tuottoa sijoituksilleen. Miten Suomi on ajautunut tilanteeseen jossa lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnilla tehdään rahaa? Onko tämä moraalisesti edes hyväksyttävää. 

Suomessa on lainsäädäntö jossa määritellään ettei vankeinhoidolla, perus- lukio ja ammatillisellä opinnoilla saa tehdä voittoa. Miten päätöksenteossa ei ole huomioitu, että lapset, nuoret ja perheet eivät ole samanlaisen lain piirissä. Bisness kukoistaa ja veromaksajien shekki on avoin. Suomessa lastensuojelu on miljardi bisness ja tulevaisuuden näkymät eivät ole heikentymässä. Yhteiset varat ovat niukat ja palveluja tehostetaan loputtomiin, joten yhteiskunnan turvaverkon läpi putoaa yhä useampi lapsi, nuori tai perhe ja tämähän sopii hyvin liiketoimintaa tuottaville yrityksille.

Meillä oli juuri hyvinvointivaalit, jossa valittiin päättäjät sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen uudelleen organisointiin. Tässä kohdassa olisi erittäin tärkeää tarkastella lastensuojelun tilannetta ja arvioida tulevaisuuden palvelujen tuottamistapa. On kestämätöntä jatkaa tilanteen ratkaisemista yksityisteen palveluntuottajien toimesta. Lastensuojelun tavoitteena on olla viimeinen keino tukea lasten ja nuorten terveellistä kasvua kohti aikuisuuteen. Voidaanko tällä tehdä voittoa?

Hyvinvointialueiden tavoitteena on olla laajempipohjainen organisaatio, kuin kunta, jotta resurssit sekä väestöpohja mahdollistavat kattavat ja laadukkaat palvelut alueen asukkaille. Nyt on päättäjillä tuhannen taalan paikka muuttaa suunta ja tarkastella todellakin kriittisesti palveluketjut ja niiden tuottamistavat.

Riikka Lintukangas