Lapset ja liikunta

Lapset tarvitsevat liikuntaa kasvaakseen ja kehittyäkseen. Liikunta ja nimenomaan ohjattu toiminta kasvattavat lasta muutenkin, kuin vain lajitaitoja. Ryhmässä liikkuminen, oli se mikä tahansa laji, opettaa lapselle elämässä tarvittavia taitoja. Ryhmässä lapsi oppii toimimaan muiden kanssa, kuuntelemaan ohjeita, odottamaan vuoroaan, saamaan ja antamaan palautetta, tavoitteellisuutta sekä vertaisoppimista kaverilta. Urheiluseurat tekevät tätä arvokasta työtä ja usein vanhemmat ovat seurassa tekemässä vapaaehtoistyötä ilman korvausta mahdollistamassa lasten liikkumisen ilon. 

Näin korona aikana kuitenkin lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa on rajoittunutta. Harrastetiloja on suljettu yleisen hyvinvoinnin vuoksi, jotta virus ei pääse leviämään tilojen käyttäjien keskuudessa. Tätä tilannetta on nyt jatkunut kuukausien ajan ja tämä näkyy lapsissa. Aktiivisesti harrastavien lapsien liikunta on vähentynyt, sillä ryhmässä liikkuminen on paljon mielekkäämpää kuin yksin kotona mahdollisten valmentajan erillisten ohjeiden mukaan harrastaminen. Etenkin, aivan pienet harrastajat eivät pysty itsenäiseen kotiharjoitteluun ohjeiden mukaan, vaan harjoittelu jää helposti kokonaan pois. Ryhmässä liikkuminen motivoi lasta täysin eri tavalla, kuin itsenäisesti harjoittelu. Itsenäisesti harjoitellessa mahdolliset epäonnistumiset ja motivaation puutteet, voivat aiheuttaa koko harrastamisen lopettamisen. Näihin mahdollisiin dropout:hin ei seuratoiminnassa päästä kiinni, jos lapset harjoittelevat itsenäisesti kotioloissa.

Lapseni on mukana seuratoiminnassa. Seura on tehnyt paljon erityisjärjestelyjä, jotta harrastaminen on voinut jatkua poikkeusoloissa. Ohjeistuksia on tullut, jotta jokainen voisi harrastaa turvallisesti näin poikkeusoloissa. Tärkeintä on kuitenkin ollut, ettei kukaan tule harjoituksiin edes vähänkään oireisena. Viikon kohokohta on ollut lapselleni päästä harrastamaan muiden lasten kanssa. Kotona tehdään kovasti harjoitteita, mutta se ilo, kun pääsee muiden kanssa harrastamaan, on kuitenkin parasta

Itselleni on tärkeää, että Porvoossa on aktiivista seuratoimintaa ja lapsilla mahdollisuus harrastaa monipuolisesti. Pienten lasten on hyvä kokeilla useita eri lajeja, jotta mieluisin liikkumisen muoto löytyy. Seuratoimintaa tehdään vapaaehtoisten voimin ja isoimmissa seuroissa on palkattuna mahdollisesti työntekijä seuratoiminnan eteenpäin viemiseksi. Palkatut valmentajat ja toiminnanohjaajien kulut siirtyvät toimintamaksuissa harrastajien maksettavaksi. On tärkeää kuitenkin tukea kaupungin suunnalta seuroja lasten harrastamisen mahdollistamiseksi; 

tähän liittyvät kaupungin tilojen käyttömaksujen kohtuullisuus ja kaupungin seuroille maksamat avustukset. Liikuntaseuran toimintamaksut eivät saisi olla perheelle kynnyskysymys, kun kyseessä on lapsen harrastus ja liikkumisen ilo. Kaupungin valtuustossa päätetään linjaukset, joilla on vaikutusta monen harrastavan lapsiperheen arkeen ja seurojen toimintaedellytyksiin tarjota laadukasta harrastetoimintaa kohtuullisella toimintamaksulla.

Liikkuva lapsi ja nuori on kuin laittaisi rahaa pankkitilille. Lapsena liikuntaa harrastanut jatkaa yleensä myös aikuisena aktiivista liikunnallista elämäntapaa. Liikunnallisemman ja aktiivisen seuratoiminnan kotikaupungin Porvoon puolesta.