Korona ja Nuoret

Korona-aika on ollut raskainta teini-ikäisille ja nuorille aikuisille. Olemme lehdistä saaneet lukea nuorten ahdistuksen lisääntymisestä ja siitä, ettei nuoret koe tulevaisuutta valoisana. Vanhemmat ihmiset pystyvät käsittämään kokemukseen pohjautuen, että korona on vain vaihe elämässä ja elämää on koronan jälkeen. Nuorilla ei ole elämän kokemukseen liittyvää pidemmän aikavälin näkemystä. 

Hälyttäviä viestejä on tullut, miten etenkin ammattikoulujen opintojen keskeytyminen on lisääntynyt. Etäopiskelu on monelle haastavaa, eikä kaikilla ole taitoja opiskella itsenäisesti. Ammattikoulujen opetus on hyvinkin käytännön läheistä työelämään valmentavaa, jolloin etäopiskelu muodostuu todella haastavaksi. Kuinka esim. kotona voin opiskella sähköasennuksia käytännön läheisesti?

Mitä syrjäytynyt nuori sitten maksaa yhteiskunnalle? THL:n mukaan; ” Syrjäytymisen kokonaiskustannukset riippuvat vahvasti siitä, suorittaako nuori peruskoulun jälkeisen tutkinnon vai ei. Peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat julkishallinnolle elinaikanaan keskimäärin jopa 370 000 euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin. ”

Nyt on erityisen tärkeää, että meillä on hyvät ennaltaehkäisevät tukipalvelut nuorille helposti saatavissa. Näihin liittyvät vahvasti etsivä nuorisotyö, matalan kynnyksen koulupsykologin ja kuraattorin palvelut jonottamatta. Mikäli estämme edes yhdenkin lisälaskun syrjäytymisestä, olemme jo plussan puolella panostuksista. 

Nuorten hyvin voinnin puolesta, yhdessä teemme Porvoosta unelmien kotikaupungin.