Ikäihmiset ja sote-uudistus

Sote-uudistus tulee koskemaan merkittävästi ikäihmisiä, juuri heitä jotka käyttävät palveluja eniten. Monella ikäihmisellä on varmasti huoli mistä ja miten tulee saamaan palvelut jatkossa. Palvelujen sisältö voi myös muuttua, kun eri kuntien käytännöistä tehdään yhtenäiset. Voi olla, että toisilla palvelujen määrä vähenee, toisilla tilanne on positiivisempi ja saatavien palvelujen määrä kasvaa. Palveluiden harmonisointi uusilla sote alueilla tulee olemaan iso urakka tässä sote uudistuksessa. 

Me tiedämme, että suomalainen yhteiskunnan väki ikääntyy. Yhä pienempi joukko ihmisiä kannattelee muita suomalaisia. Elinaikaodotus kasvaa ja tarvitsemme suuria linjamuutoksia yhteiskunnan palvelujen järjestämiseen. Sote-uudistuksella pyritään keskittämään ja tehostamaan palvelujen tuottamista sekä samalla takaamaan jokaiselle samanlaisen oikeuden palvelujen saatavuuteen ja sisältöön.

Yksi Soten tavoite on digitalisoida palvelujen tuottamista mm. etätapaamiset. On kuitenkin selvää ettei kaikilla ole valmiuksia toimia digitaalisessa toimintaympäristössä. Ikääntyessä uusien asioiden oppiminen ja kokonaisuuksien hahmottamisesta tulee haastavaa. Syitä on monia, mutta muistisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet tai aistien heikkeneminen ovat yksi syy tähän. Myös laitteet, joilla näihin digipalveluihin pääsee käsiksi voivat olla liian arvokkaita ikäihmisille hankittaviksi. Heillä kuitenkin saattaa suurin osa tuloista mennä asumiseen, ravintoon ja lääkkeisiin.

Kuinka me takaamme ikäihmisille edelleen mahdollisuuden käyttää palveluita tässä haastavassa toimintaympäristössä, jossa on paineita tehostaa palvelujen tuottamista ja viedä kohti digitaalista toimintaympäristöä.

Me haluamme olla edistämässä tulevaisuuden hyvinvointia. Haluamme varmistaa, että tulevaisuudessa jokainen pääsee palvelujen piiriin ja pystyy niitä käyttämään omista lähtökohdista riippumatta.

Tehdä työtä hyvinvoinnin eteen, hyvinvointi on sydämen asia.

Riikka Lintukangas, Rakennusterveysasiantuntija, SDP