Arvot

TASA-ARVO

Jokainen on yhtäarvokas, riippumatta siitä millaiset henkilökohtaiset ominaisuudet henkilöllä on tai millaisista lähtökohdista henkilö on tullut. Tasa-arvoa on kohdata jokainen ihminen yksilönä. Tärkeintä on, että jokaisella meillä on mahdollisuus.

Mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää, saada tukea olla yhteiskunnan jäsen. Toiset meistä tarvitsee enemmän tukea ja apua, mutta jokaisella meillä on oikeus hyvään Arkeen. Hyvinvointialueen tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle laadukkaat palvelut tehokkaasti.

LAPSET JA NUORET

Lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus. Lasten ja nuorten palvelujen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lapsiperhepalveluita tulee olla saatavilla asuinpaikasta riippumatta kohtuullisen matkan päässä, jotta jokainen saa tarvitsemansa turvan ja hoivan. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunnan määrä takaa henkilöstölle työssä jaksamisen ja turvallisen kasvuympäristön lapsille.

Hyvinvointialueen työnantajan tulee olla innostava, kannustava ja jokaista arvostava. Riittävä määrä henkilökuntaa ja hyvinvoivat työntekijät takaavaat laadukkaat palvelut.

TYÖ

Työ pitää ihmisen mukana osana yhteiskuntaa. Jokainen meistä haluaa olla osa yhteisöä. Toisilla on paremmat edellytykset toimia työelämässä, mutta jokainen meistä haluaa tehdä asioita, joilla on merkitystä.

On tärkeää löytää jokaisella paikka yhteiskunnassa ja antaa merkitystä elämään. Hyvinvointialueen työnantajan tulee olla esimerkillinen työnantaja ja tarjota myös mahdollisuuksia tehdä työtä riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Hyvinvointialueen palvelut tuotetaan yhteistyössä kolmannen sektorin ja yrittäjien yhteistyöllä. Vuoropuhelua tulee tehdä yhdistysten, säätiöiden ja yritysten kanssa, jotta muutoksessa kaikilla on edelleen mahdollisuus toimia, tuottaa palveluita ja tarjota työtä. Kuntalaisilla tulee olla myös mahdollisuuksia valita palvelujen toteuttamistapa ja vaikutusmahdollisuus hoitoon ja huolenpitoon.