Arvot

TASA-ARVO

Jokainen on yhtäarvokas, riippumatta siitä millaiset henkilökohtaiset ominaisuudet henkilöllä on tai millaisista lähtökohdista henkilö on tullut. Tasa-arvoa on kohdata jokainen ihminen yksilönä. Tärkeintä on, että jokaisella meillä on mahdollisuus.

Mahdollisuus elää ihmisarvoista elämää, saada tukea olla yhteiskunnan jäsen. Toiset meistä tarvitsee enemmän tukea ja apua, mutta jokaisella meillä on oikeus hyvään Arkeen.

LAPSET JA NUORET

Lapsissa ja nuorissa on meidän tulevaisuus. Lasten ja nuorten palvelujen laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Päiväkodit tulee olla turvallisia ja rakennukset terveellisiä. Henkilökuntaa tulee olla riittävästi, jotta jokainen saa tarvitsemansa turvan ja hoivan. Ammattitaitoinen ja riittävä henkilökunnan määrä takaa henkilöstölle työssä jaksamisen ja turvallisen kasvuympäristön lapsille.

Porvoon kaupungissa tulee olla innostava, kannustava ja jokaista arvostava oppimisympäristö kouluissa. Koulukiusaamiseen tulee suhtautua vakavuudella ja asettaa tavoitteeksi 0 kiusaamistapausta. Kouluissa tulee olla riittävästi henkilökuntaa ja tarvittavat oppimisvälineet opiskeluun.

TYÖ

Työ pitää ihmisen mukana osana yhteiskuntaa. Jokainen meistä haluaa olla osa yhteisöä. Toisilla on paremmat edellytykset toimia työelämässä, mutta jokainen meistä haluaa tehdä asioita, joilla on merkitystä.

On tärkeää löytää jokaisella paikka yhteiskunnassa ja antaa merkitystä elämään. Porvoon kaupungin tulee olla esimerkillinen työnantaja ja tarjota myös mahdollisuuksia tehdä työtä riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista.

Porvoon kaupungin elinvoima kasvaa meistä kuntalaisista. Porvoon kaupungin tulee olla ympäristö, jossa on mahdollisuus valita toimia palkansaajana tai yrittäjänä. Yrittäjyys tarvitsee suotuisan toimintaympäristön ja työnantajat työntekijöitä. Porvoon kaupungin tulee tehdä aktiivista yhteistyötä alueen yrittäjien kanssa ja mahdollistaa yrittäjien toimintaympäristö.