A-yhtiöt

Sain puolueeltani SDP luottamuksen toimia poliittisena edustajan A-yhtiön hallituksessa. Ensimmäinen kokous meillä oli 14.10.2021. Ensimmäisessä kokouksessa meillä ei ollut vielä suuria asioita päätettävänä vaan keskityimme enemmän hallituksen kokoonpanon yhteistyön hiomiseen ja pelisääntöjen sopimiseen.

A-yhtiöt
Porvoo Vuorikatu A-yhtiöt

Kokouksessa meillä oli paljon mielenkiintoisia keskusteluja ja yhteneväisiä mielipiteitä siitä kuinka tulevalla valtuustokaudella yhtiön toimintaa tullaan viemään eteenpäin. Keskeisimmiksi asioiksi nousi energiatehokkuuden parantaminen kohteissa ja uusien perheasuntojen tuotanto Porvooseen. 

A-yhtiöillä on pääsääntöisesti 1-3h asuntoja, mutta isompia perheasuntoja vain muutamia. Kuitenkin kaupungin tahtotila on olla perheystävällinen kaupunki, joten on suotavaa kaupungin omistaman yhtiön panostavan perheasuntojen tuotantoon. Markkinaehtoisesti kyseenomaisia asuntoja ei tule, joten isompien asuntojen rakennuttaminen Porvooseen a-yhtiöiden toimesta ei häiritse vapaarahoitteisten asuntojen markkinaa. 

Oman näkemykseni mukaan markkinoilla tulee olla asukaspohjaan ja strategiseen kasvuun nähden riittävästi kaupungin omistaman yhtiön vuokra-asuntotuotantoa. Tätä vuokra-asuntokantaa on täydentämässä ja valinnan mahdollisuuksia tuottamassa yksityinen markkinasektori. 

On suotavaa, että molemmilla, kaupungin vuokra-asuntoyhtiöllä on jatkuvaa omaa tuotantoa, mutta tulee huolehtia, että myös yksityisillä toimijoilla on mahdollisuudet toimia markkinaehtoisesti Porvoossa. Porvoon kilpailukyky ja elinvoima on riippuvaisia julkisen ja yksityisen rahan yhteistyöstä. 

Perheille paras – Unelmien Porvoo